Køb og salg af brugte hjælpemidler: Det er både bæredygtigt og billigt

rehaps er i høj grad blevet skabt med et ønske om at bidrage til en mere bæredygtig hverdag. Der smides alt for mange hjælpemidler ud i dag. Det er hjælpemidler, som andre sagtens kan få glæde af. Ved at benytte rehaps markedsplads til salg og køb af brugte hjælpemidler hjælper du ikke kun pengepungen på vej – du hjælper også vores miljø.

Derfor: Står du som privat, eller forhandler med nogle brugte eller ukurante hjælpemidler, som du ikke længere har brug for eller ikke kan sælge, er der ingen grund til at smide dem ud. Sælg dem i stedet her på rehaps, og hjælp med at gå forrest i kampen for et mere cirkulært og bæredygtigt samfund.

Helt konkret arbejder vi på rehaps med følgende af FN’s Verdensmål:

  1. Mål nummer 3: Sundhed og Trivsel. Vi arbejder for en nemmere hverdag for alle med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser ved at sende brugte hjælpemidler tilbage til nye brugere.
  2. Mål nummer 4: Kvalitetsuddannelse. Vi stiller gratis ressourcer og viden til rådighed på rehaps-platformen til både folk med behov for hjælpemidler og pårørende med henblik på at oplyse og vidensdele.
  3. Mål nummer 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. Vi ønsker at bidrage til et mere overkommeligt og bekvemt arbejdslivs for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelse, ligesom at vores platform hviler på et princip om en styrkelse af den cirkulære økonomi.
  4. Mål nummer 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Vi giver gamle produkter nyt liv og nye ejere og bidrager dermed til, at unødig produktion undgås.

Tænk bæredygtighed ind i din hverdag og forretning med cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er en bæredygtig økonomisk model, som skal sikre den bedst mulige udnyttelse af jordens ressourcer. Det betyder, at vi i stedet for den lineære proces, hvor vi producerer, udnytter og smider ud, skal blive bedre til at genanvende vores produkter og materialer flere gange.

Nye brugere til brugte hjælpemidler” er det udgangspunkt, der er styrende for, hvor rehaps som platform skal hen.

Hos rehaps vil vi gerne bidrage til den cirkulære økonomi ved at opfordre både private, producenter, forhandlere og virksomheder til at sælge deres brugte hjælpemidler i stedet for at smide dem ud, når der ikke længere er behov for dem, eller hvis de af den ene eller anden årsag ikke kan sælges som nye. Ved at samle køb og salg på rehaps håber vi at udbrede kendskabet til netop denne mulighed for både sælgere samt private købere at købe brugte hjælpemidler.

Intern bæredygtighed: Fordi de små hverdagshandlinger også betyder meget

Hos rehaps vil vi gerne være med til at udbrede bæredygtighed som en naturlig del af danskernes hverdag. Ikke ved at skælde ud eller give dårlig samvittighed, men ved at gå forrest i vores egen dagligdag.

Det betyder blandt andet, at stort set alt vores arbejde foregår online. Vi printer desuden ikke unødvendigt og kører heller ikke landet tyndt i bil, men holder i stedet størstedelen af vores møder online. Derudover handler vi så vidt muligt genbrugsartikler, slukker for lyset, når vi ikke bruger det, sorterer vores rest-materialer og meget mere.

Det lyder måske ikke af meget i dine ører, men vi tror på, at det også er de små handlinger, som gør en forskel. Ved små justeringer i hverdagen kan vi derfor sammen være med til at skåne vores miljø for unødvendig forurening.